Kiedy decydujemy się na zakup kotła grzewczego zawsze jest problem – jaki wybrać? A ponieważ o kotłach wiemy zazwyczaj bardzo mało, decydujemy się na zakup kotła grzewczego opierając się na cenie. A należy pamiętać, że cena nie jest najważniejszym wyznacznikiem jeśli chodzi o jakość.

By dokonać dobrego wyboru należy zapoznać się z rodzajami kotłów:

Kotły gazowe:

Dobiera się je według 4 podstawowych kryteriów:
• Sposób montażu – stojący lub wiszący;
• Funkcje – kotły jednofunkcyjne lub kotły dwufunkcyjne – jeden do ogrzewania domu, drugi do ogrzewania i ocieplania wody;
• Możliwości odprowadzania spalin i pobierania powietrza – z otwarta i zamknięta komorą spalania;
• Sprawność - tradycyjny, o sprawności nie przekraczającej 100%, albo kondensacyjny - odzyskujący ciepło skraplania pary wodnej, o sprawności powyżej 100%;

Kocioł gazowy wiszący i stojący

Kotły wiszące mają coraz więcej nabywców. Są wybierane głównie ze względu na to, że są mniejsze i tańsze niż kotły stojące. Wyposaża się je we wszystkie elementy niezbędne do właściwego funkcjonowania instalacji grzewczej, podczas gdy do kotłów stojących, elementy te zwykle trzeba dokupić.

Kotły dwufunkcyjne i jednofunkcyjne

Zadaniem kotłów jednofunkcyjnych jest podgrzewanie wody na potrzeby centralnego ogrzewania. Do każdego takiego kotła mamy możliwość podłączenia podgrzewacza i mamy komfort zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową. Kotły jednofunkcyjne mogą być wiszące i stojące. Do obydwu mamy możliwość podłączenia zasobnika wody.
Kotły dwufunkcyjne wykonuję się przede wszystkim jako wiszące, przystosowywane są jako urządzenia ogrzewające cały dom jak i wodę użytkową. Ich największa zaletą jest to, że zajmują mało miejsca i są tańsze niż układ kocioł + zasobnik. Wadą może być ograniczona ilość ciepłej wody, początkowo jest ona dostarczana z zasobnika, gdy się skończy - przez system przepływowy.

Kotły z zamkniętą komorą spalania

W przeciwieństwie do kotłów z otwartą komorą, nie pobierają one powietrza do spalania z pomieszczenia, w którym są zainstalowane, lecz zasysają je bezpośrednio z zewnątrz - przewodem koncentrycznym typu rura w rurze (powietrze jest pobierane rurą zewnętrzną, a wewnętrzną wypływają spaliny) lub przewodem niezależnym. Kotły z zamkniętą komorą spalania są dobrym rozwiązaniem by montować je w kuchni lub łazience.
Zaletą takich kotłów jest to, że mają wentylator, wymusza on wypływ spalin. Nie trzeba podłączać takiego kotła do tradycyjnego komina lecz wyprowadzać spaliny bezpośrednio na zewnątrz. Wersje z zamkniętą komorą spalania mają tylko kotły wiszące.

Kotły kondensacyjne

Wykonane są jako wiszące, z zewnątrz praktycznie nie różnią się od kotłów tradycyjnych. Pod względem sprawności przewyższają je jednak nawet o 10-15%, dzięki specjalnej konstrukcji i systemowi odzyskiwaniu zawartego w spalinach ciepła, które w kotłach tradycyjnych jest utracone przez ulatnianie się kominami na zewnątrz.