Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii (Google Analitycs, Facebook Pixel) w ramach serwisów internetowych prowadzonych przez De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.

Administratorem strony jest De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław. Kontakt z administratorem danych możliwy pod adresem e-mail: daneosobowe@dedietrich.pl.

1.     Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności i plików cookies, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Administrator – De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
 2. Serwis – jeden z serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.

2.     Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak:
 • formularz zapisu na newsletter,
 • formularz kontaktowy,
 • formularz wyceny indywidualnej
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane przesyłania Użytkownikowi Newslettera oraz ofert handlowych.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza wyceny indywidualnej przetwarzane są dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Administrator zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach. Ujawnienie danych osobowych Użytkownika może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy obowiązującego prawa.

3.     Pliki cookies

 1. Dla wygody Użytkownika Serwis może używać tzw. plików cookies i podobnych technologii. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis do komputera (urządzenia) Użytkownika. Mogą być one stosowane m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników i w celach statystycznych, a także, by móc poprawnie zrealizować usługi świadczone Użytkownikowi drogą elektroniczną, m.in. usługi newslettera.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu
 3. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Domyślnie przeglądarki internetowe zezwalają na obsługę plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednakże użytkownicy mogą zaprogramować swój komputer tak, by każdorazowo ostrzegał o wysłaniu cookies, blokował cookies osób trzecich lub blokował wszystkie cookies. Jednakże po zablokowaniu wszystkich cookies, użytkownicy mogą nie mieć dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

4.     Odnośniki do innych stron

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych. Polityki prywatności tych serwisów mogą różnić się od niniejszej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.
 2. Serwisy obce, z których materiały mogą być przedstawiane w Serwisie, mogą także używać Cookies, które umożliwiają logowanie się, informowanie o preferencjach Użytkownika oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika.
 3. W Serwisie w szczególności umieszczone mogą być materiały multimedialne udostępniane z serwisu youtube.com. Dlatego Serwis może zawiera kody odwołujące się do serwisu youtube.com. W szczególności pliki Cookies w serwisie youtube.com zawierają preferencje Użytkownika oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności pod adresem elektronicznym: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ ).

5.     Inne technologie

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
 2. Serwis może zawierać również piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych . W Serwisie może być umieszczony przycisk „Lubię to”. Poprzez jego uaktywnienie Użytkownik loguje się w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/help/cookies ; polityka prywatności serwisu Facebook.com dostępna jest w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.facebook.com/about/privacy ).
 3. W celu analizy korzystania z Serwisu mogą być wykorzystywane również pliki cookies Yandex Metrica (polityka prywatności: http://legal.yandex.com/metrica_termsofuse/ )

6.     Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.